Spirashopen
E-kurs  Personligt Ledarskap

E-kurs Personligt Ledarskap

6500 SEK
Personligt Ledarskap - ta kommandot över ditt liv genom självkännedom, stresshantering och tydlig riktning
Personligt ledarskap handlar om att växa och utvecklas. När vi leds av vår inre inspiration och passion blir vi engagerade och motiverade.
En viktig del i det personliga ledarskapet är att lära känna sin motivation och sina drivkrafter.
Kursen ger dig möjlighet att;
upptäcka och bli trygg i dina personliga värderingaröka din personliga motivation och dina drivkrafter och bli mer medveten om dessa förstå hur du hanterar stress och förbättrar din stresstoleransskapa visioner inom olika livsområden som ger en tydlig riktningbli bättre på att förstå, motivera och leda dig själv och andra

Kursen är uppdelad i tre olika områden;
Självkännedom
Motivation och drivkrafter
Värderingar
Självkänsla
Känslor och kommunikation
Stresshantering
Stresstolerans
Flexibilitet och förändring
Optimism och livsglädje
Tydlig riktning
Nya vanor och beteenden
Visioner, mål, för att uppnå resultat i din personliga utveckling

För att på bästa sätt tillgodogöra sig nya kunskaper och för bästa lärande tror vi att det krävs stor del av görande och övande hos deltagarna. Därför innehåller våra kurser till stor del praktiska övningar och reflektioner.
Till kursen har du möjlighet att välja att göra ett valfritt test för att tydliggöra och beskriva antingen; din beteendestil, din motiverande stil och dina drivkrafter eller din emotionella intelligens. Testen är tänkta att bidra till ökad självkännedom och synliggöra utvecklingspotential samt fokusområden för vidare arbete. Till valt test ingår personlig genomgång och analys av testet.
I kursen ingår dessutom ett coachingsamtal vid valfritt tillfälle i kursen.
Alternativ
Kursen är en nätbaserade kurs och innehåller då 11 brev under 11 veckor. Varje brev innehåller delarna TEORI, ÖVNING och REFLEKTION.
Varje vecka avslutas med ett reflektionsbrev med ett antal reflekterande frågor kring veckans arbete med kursen.