Spirashopen
ledaren, individen, gruppen

ledaren, individen, gruppen

250 SEK
En ledares viktigaste uppgift är att göra det som behövs för att gruppen och dess medlemmar ska trivas, samverka och prestera sitt bästa. Det betyder att det praktiska ledarskapet handlar om att förstå och hantera människor, samspel och grupper. Det handlar också om att utveckla sitt personliga ledarskap och sin emotionella intelligens. I "Ledaren, individen, gruppen" får du den kunskap och de verktyg som behövs för att bli en mer komplett ledare och skapa välmående team. Från att bättre förstå och reflektera kring det egna ledarskapet till insikt om grupprocessen och samarbetet i gruppen. Boken är både en reflektionsresa och en praktisk handledning som steg för steg ökar din förmåga. "Ledaren, individen, gruppen" bygger på författarens långa erfarenhet av att arbeta med och i grupper och är skriven utifrån ett coachande förhållningssätt där författaren genom frågor, reflektioner och övningar vill inspirera och skapa tankar som leder till insikter och lärande. Ulrika Schelwander är utbildare i kommunikation och ledarskap samt coach. Hon har arbetat som konsult i 25 år i en mängd olika miljöer och uppdrag, varit rektor och drivit friskola och har stor erfarenhet av att arbeta med utveckling av såväl individer som olika typer av grupper. Ulrika är också certifierad handledare i Utvecklande ledarskap.